Tải App Xổ Số Cho Thiết Bị Của Bạn
   

In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

KẾT QUẢ XỔ SỐ Điện Toán 6X36 - KQXS 6X36

04 05 10 20 21 34
07 08 16 18 19 27
14 16 17 29 30 32
05 10 13 19 27 32
07 12 16 22 25 34
02 13 16 20 30 33
05 10 11 13 26 36
10 25 29 31 32 35
01 06 10 13 16 22
04 14 20 25 26 27
04 09 10 11 15 21
03 04 06 16 26 27
07 08 19 20 33 34
14 15 25 27 30 34
03 08 12 14 23 24

Tải App Xổ Số

Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam [ 2 đài chính ]

52 15 ngày
19 13 ngày
39 11 ngày
77 10 ngày
94 9 ngày
29 8 ngày
60 7 ngày
00 6 ngày
06 6 ngày
08 6 ngày
48 6 ngày
63 6 ngày

Miền Bắc

53 18 ngày
71 16 ngày
14 14 ngày
73 13 ngày
30 12 ngày
84 12 ngày
66 10 ngày
25 9 ngày
55 9 ngày
80 9 ngày
87 9 ngày

Miền Trung [ 2 đài chính ]

43 12 ngày
20 8 ngày
29 7 ngày
73 7 ngày
15 6 ngày
53 6 ngày
65 6 ngày
84 6 ngày
23 5 ngày
67 5 ngày
85 5 ngày
89 5 ngày
96 5 ngày
liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan