Tải App Xổ Số Cho Thiết Bị Của Bạn
   

In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

XSMEGA Minh Ngọc - Trực Tiếp Xổ Số Điện Toán Mega 6/45

Xổ Số Điện Toán Mega 6/45
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Mega 6/45
Kỳ vé: #001052 - Thứ tư, ngày: 07/06/2023


Giá Trị Jackpot

Số lượng trúng giải kỳ này
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 6 số
Giải nhất 5 số
10 Triệu
Giải nhì 4 số
300.000đ
Giải ba 3 số
30.000đ

Jackpot Mega 6/45 kỳ trước  04/06/2023
13.233.555.500 đ (Cộng dồn cho kỳ này)

Bảng thống kê Xổ Số Điện Toán VietLott

Những cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 45 kỳ gần nhất

 • 44 6 Lần
 • 19 5 Lần
 • 10 4 Lần
 • 03 3 Lần
 • 08 3 Lần
 • 09 3 Lần
 • 13 3 Lần
 • 35 3 Lần

Tổng số lần xuất hiện của các bộ số ( tấc cả các kỳ xổ)

 • 44 160 Lần
 • 19 158 Lần
 • 24 156 Lần
 • 06 153 Lần
 • 10 153 Lần
 • 35 153 Lần
 • 37 153 Lần
 • 30 152 Lần
 • 04 150 Lần
 • 05 150 Lần
 • 07 148 Lần
 • 01 147 Lần
 • 13 146 Lần
 • 25 146 Lần
 • 11 145 Lần
 • 22 145 Lần
 • 27 144 Lần
 • 28 143 Lần
 • 18 141 Lần
 • 33 140 Lần
 • 16 139 Lần
 • 40 139 Lần
 • 20 138 Lần
 • 26 138 Lần
 • 41 138 Lần
 • 08 137 Lần
 • 21 137 Lần
 • 23 136 Lần
 • 09 135 Lần
 • 31 135 Lần
 • 32 134 Lần
 • 34 134 Lần
 • 29 133 Lần
 • 43 133 Lần
 • 12 132 Lần
 • 36 132 Lần
 • 02 131 Lần
 • 17 131 Lần
 • 45 131 Lần
 • 03 130 Lần
 • 39 129 Lần
 • 15 127 Lần
 • 42 127 Lần
 • 14 125 Lần
 • 38 122 Lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất

 • 26 34 Kỳ
 • 12 24 Kỳ
 • 16 22 Kỳ
 • 32 22 Kỳ
 • 40 20 Kỳ
 • 01 17 Kỳ
 • 34 17 Kỳ
 • 05 16 Kỳ
 • 18 14 Kỳ
 • 23 14 Kỳ
 • 29 14 Kỳ
 • 39 14 Kỳ
 • 30 12 Kỳ
 • 31 12 Kỳ
 • 45 12 Kỳ
 • 07 9 Kỳ
 • 42 9 Kỳ
 • 02 8 Kỳ
 • 27 7 Kỳ
 • 38 7 Kỳ
 • 17 6 Kỳ
 • 24 6 Kỳ
 • 28 5 Kỳ
 • 33 5 Kỳ
 • 08 4 Kỳ
 • 25 4 Kỳ
 • 06 3 Kỳ
 • 13 3 Kỳ
 • 20 3 Kỳ
 • 37 3 Kỳ

Tải App Xổ Số

liên quan Spice Up Your Love Life